Skladistenje i tretman

  • Štampa

Dana 18.05.2010 godine preduzeće Ekosekund d.o.o. je dobilo rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda ( opasnog otpada ) i sakupljanje opasnog otpada na teritoriji republike Srbije.DOZVOLA ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN
OBUHVATA
SLEDEĆE KATEGORIJE OTPADA

 

 

Pregled korišćenih ulja i emulzija koje se tretiraju

 

12 01 06 Mineralna mašinska ulja koja sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)

12 01 07 Mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)

12 01 08 Mašinske emulzije i rastvori koje sadrže halogene

12 01 09 Mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene

12 01 10 Sintetička mašinska ulja

12 01 19 Odmah biorazgradivo mašinsko ulje

12 03 01 Tečnosti za pranje na bazi vode

12 03 02 Otpadi od odmašćivanja parom

12 01 07 Mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene

12 01 09 Mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene

12 03 01 Tečnosti za pranje na bazi vode

13 01 01 Hidraulična ulja koja sadrže PCB

13 01 04 Hlorovane emulzije

13 01 05 Nehlorovane emulzije

13 01 09 Mineralna hlorovana hidraulična ulja

13 01 10 Mineralna nehlorovana hidraulična ulja

13 01 11 Sintetička hidraulična ulja

13 01 12 Odmah biorazgradiva hidraulična ulja

13 01 13 Ostala hidraulična ulja

13 02 04 Mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 05 Mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 06 Sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 07 Odmah biorazgradiva motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 08 Ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 03 06 Mineralna hlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote drugačija od onih navedenih u 13 03 01

13 03 07 Mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote

13 03 08 Sintetička ulja za izolaciju i prenos toplote

13 03 09 Odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote

13 03 10 Ostala ulja za izolaciju i prenos toplote

13 04 01 Brodska ulja za rečne plovidbe

13 04 02 Brodska ulja iz tankera iz kanalizacije na gatu

13 04 03 Brodska ulja iz ostale vrste plovidbe

13 05 06 Ulja iz separatora ulje/voda

13 05 07 Zauljena voda iz separatora ulje/voda

13 05 08 Mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje/voda

13 08 02 Ostale emulzije

13 08 99 Otpadi koji nisu drugačije specificirani

20 01 26 Ulja i masti drugačiji od onih navedenih u 20 01 25

 

Pregled ostalih otpada koji se sakupljaju i privremeno skladište

 

15 02 02 Apsorbenti, materijali za filtere (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama

15 02 03 Apsorbenti, materijali za filtere, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02

16 01 07 Filteri za ulje

16 01 13 Kočione tečnosti

16 01 14 Antifriz koji sadrži opasne supstance

16 01 15 Antifriz drugačiji od onog navedenog u 16 01 14

16 07 08 Otpadi koji sadrže ulje