Prerađujemo

  • Štampa

U našem postrojenju možemo preraditi :

- Zauljenih otpadnih voda,
- emulzija, sredstva za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala
- tečnosti za ispiranje na bazi vode koje sadrže opasne supstance,
- zasićeni odmaščivaći na bazi organskih rastvarača,
- otpadi iz procesa odmašćivanja vodom i parom,
- tečnosti za pranje na bazi vode itd.

Otvaranjem svojih pogona, Ekosekund doo Beograd je kao prvo, i za sada jedino preduzeće u Srbiji, omogućilo preradu i trajno zbrinjavanje ovih vrsta opasnog otpada.