Plan i projekat

 • Štampa

Proces približavanja Srbije regulativama evropske Unije na planu zaštite životne sredine, naveo je nekoliko privatnih investitora da se posvete razvoju na polju reciklažnih procesa, te je tako nastala ideja o stvaranju preduzeća koje bi se bavilo reciklažom rabljenih ulja i tretmanom zauljenih voda i emulzija. Iz te ideje 2007. te godine nastaje preduzeće Ekosekund d.o.o., koje je iste godine krenulo u usvajanje savremene tehnologije za navedene aktivnosti. Nabavka odgovorajuće opreme, stručna obuka od strane inostranih dobavljača, pronalaženje specifične lokacije, koja je u skladu sa svim ekološkim zahtevima, prikupljanje neophodne dokumentacije i dozvola, oduzelo je puno vremena.


Dana 08.07.2010.te godine, nadležno Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje Republike Srbije, izdaje nam Integralnu dozvolu za sakupljanje, skladištenje i tretman otpadnih ulja, emulzija i zauljene vode, tj. opasnog otpada, na teritoriji Republike Srbije.

               Dobijanjem među prvima Integralne dozvole, stupanjem na snagu Zakona o zaštiti životne sredine i ostalih zakonskih i podzakonskih akata, iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, regulisano je ponašanje sa opasnim otpadom i formalno su ispunjeni svi uslovi da preduzeće Ekosekund počne sa radom.

Korišćena ulja, emulzije, uljima zaprljana voda i slični izvori ozbiljnog zagađenja životne sredine, zakonom su kategorizovani kao opasan otpad, na čijem se ekološkom zbrinjavanju sve više insistira. Za Ekosekund ovaj opasan otpad upravo predstavljaja glavnu sirovinu, koju sa lakoćom prerađujemo, te u skladu sa svim zakonskim i ekološkim normama zbrinjavamo.

Od početka rada, svakodnevno smo povećavali prerađene količine otpada, tako da smo trenutno u situaciji da angažovanjem punih kapaciteta ostvarimo reciklažu i preradu od približno 3 hiljade tona na godišnjem nivou.

Zakonski klasifikovano, pretežna delatnost Ekosekund-a je reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, dok detaljno možemo da navedemo sledeće:

 
Recikla
žom rabljenih ulja trajno zbrinjavamo:

 • Industrijska ulja

 • Motorana ulja

 • Pomoćna sredstva za mehanizaciju

 • Transformatorska ulja

 • Ulja za obradu metala – čista ulja za obradu, rezanje, brušenje, honovanje, itd

Tretmanom vakumskim evaporatorom životnu sredinu oslobođamo od:

 • Zauljenu otpadnu vodu

 • Emulziju, sredstva za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

 • Tečnosti za ispiranje na bazi vode, koje sadrže opasne supstance

 • Zasićene odmašćivače na bazi organskih rastvarača

 • Otpad iz procesa odmašćivanja vodom i parom

 • Tečnosti za pranja na bazi vode, itd...

Proces isparavanja vode vrši se u automatizovanom uređaju, koji u vakumu

ukuvava“ sadržaj za reciklažu i isparavanjem vode već na 30 C° odvaja uljni sadržaj.

Obzirom da je u toku nabavka nove opreme i tehnologije, planiramo da značajno povećamo kapacitet prerade u odnosu na trenutne mogućnosti. Plan je da se sadašnji kapaciteti povećaju, kako bi u budućnosti obuhvatili veće količine, ali i više vrsta otpada, koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, a koji mogu, ako su van kontrole da zagađuju zemljište, vodu i vazduh.

Takođe smo podneli i zahtev za proširenje delatnosti, vezano za zbrinjavanje otpada, a sa ciljem da se obuhvati zbrinjavanje zauljene ambalaže, uljnih filtera i zauljenih krpa. Realizacijom tog plana, Ekosekund će biti i prvi, koji u Srbiji zbrinjava tu vrstu otpada.