background

Ekosekund d.o.o. - O nama

Zakonom o zaštiti životne sredine i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti ekologije regulisano je ponašanje sa opasnim otpadom i sve se više insistira na njihovoj primeni.

Korišćena ulja, emulzije, uljima zaprljana voda i sl. su deo tog opasnog otpada.

Da bi se omogućilo zakonsko i ekološko ponašanje sa ovom vrstom opasnog otpada, preduzeće Ekosekund je otvorilo pogone za preradu, uništavanje i trajno zbrinjavanje takvog otpada.

Pretežna delatnost Ekosekunda d.o.o. Beograd je reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka.

Dozvola za transport

 Ekosekund d.o.o. poseduje rešenje o izdavanju dozvole za transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji republike Srbije po rešenju broj 021-01-8/2011 od 28.03.2011 godine.

Opširnije: Dozvola za transport

Skladistenje i tretman

Dana 18.05.2010 godine preduzeće Ekosekund d.o.o. je dobilo rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman otpadnih ulja, emulzija i zauljenih voda ( opasnog otpada ) i sakupljanje opasnog otpada na teritoriji republike Srbije.Opširnije: Skladistenje i tretman

Plan i projekat

Proces približavanja Srbije regulativama evropske Unije na planu zaštite životne sredine, naveo je nekoliko privatnih investitora da se posvete razvoju na polju reciklažnih procesa, te je tako nastala ideja o stvaranju preduzeća koje bi se bavilo reciklažom rabljenih ulja i tretmanom zauljenih voda i emulzija. Iz te ideje 2007. te godine nastaje preduzeće Ekosekund d.o.o., koje je iste godine krenulo u usvajanje savremene tehnologije za navedene aktivnosti. Nabavka odgovorajuće opreme, stručna obuka od strane inostranih dobavljača, pronalaženje specifične lokacije, koja je u skladu sa svim ekološkim zahtevima, prikupljanje neophodne dokumentacije i dozvola, oduzelo je puno vremena.

Opširnije: Plan i projekat

Prerađujemo

U našem postrojenju možemo preraditi :

- Zauljenih otpadnih voda,
- emulzija, sredstva za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala
- tečnosti za ispiranje na bazi vode koje sadrže opasne supstance,
- zasićeni odmaščivaći na bazi organskih rastvarača,
- otpadi iz procesa odmašćivanja vodom i parom,
- tečnosti za pranje na bazi vode itd.

Otvaranjem svojih pogona, Ekosekund doo Beograd je kao prvo, i za sada jedino preduzeće u Srbiji, omogućilo preradu i trajno zbrinjavanje ovih vrsta opasnog otpada.

Reciklaža koriscenih ulja

Prečišćavanje korišćenih i otpadnih ulja u cilju osposobljavanja za primenu kao sekundarne sirovine.
Postupak podrazumeva i trajno zbrinjavanje opasnog otpada koji se ne može reciklirati.

Preuzimamo, prerađujemo i trajno zbrinjavamo :

- Industrijska ulja
- Motorna ulja
- Pomoćna sredstva za mehanizaciju
- Transformatorska ulja
- Ulja za obradu metala - čista ulja za obrad
rezanje, brušenje, honovanje itd.
Postupak isparavanja vode je u vakumu u automatskom
uređaju i otpad se pakuje u metalne bačve i trajno zbrinjava.