Dozvola za transport

  • Štampa

 Ekosekund d.o.o. poseduje rešenje o izdavanju dozvole za transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji republike Srbije po rešenju broj 021-01-8/2011 od 28.03.2011 godine.DOZVOLA ZA TRANSPORT OBUHVATA

SLEDEĆE KATEGORIJE OTPADA

Neopasan otpad

02 01 01 Muljevi od pranja i čišćenja

02 01 04 Otpadna plastika (isključujući ambalažu)

02 01 10 Otpad od metala

02 03 01 Muljevi od pranja, čišćenja, ljuštenja, centrifugiranja i separacije

02 06 03 Muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja

07 01 12 Muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 01 11

07 02 13 Otpadna plastika

08 01 12 Otpadna boja i lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 11

08 01 14 Muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 13

08 01 16 Muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 15

08 01 18 Otpadi od uklanjanja boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 17

08 02 01 Otpadni praškasti premazi

08 04 99 Otpadi koji nisu drugačije specificirani

15 01 01 Papirna i kartonska ambalaža

15 01 02 Plastična ambalaža

15 01 03 Drvena ambalaža

15 01 04 Metalna ambalaža

15 01 05 Kompozitna ambalaža

15 01 06 Mešana ambalaža

15 01 07 Staklena ambalaža

15 02 03 Apsorbenti, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koje nisu zavedene u 15 02 02

16 01 03 Otpadne gume

16 01 18 Obojeni metal

16 01 19 Plastika

16 01 20 Staklo

16 06 05 Druge baterije i akumulatori

Opasan otpad

07 01 01 Tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti

07 01 03 Organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 01 07 Halogenovani talozi i ostaci od reakcija

07 01 11 Muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

07 02 01 Tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti

07 02 03 Organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 02 04 Ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 02 07 Halogenovani talozi i ostaci od reakcija

07 02 11 Muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

07 02 14 Otpadi od aditiva koji sadrže opasne supstance

07 04 11 Muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

07 04 13 Čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance

07 05 11 Muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

08 01 13 Muljevi od boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance

08 01 15 Muljevi na bazi vode koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci

08 01 17 Otpadi od uklanjanja boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance

08 01 19 vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastavarača ili drugih opasnih supstanci

08 01 21 Otpad od tečnosti za uklanjanje boje ili laka

08 03 19 Dispergovana ulja

08 04 17 Ulje od destilacije smola

12 01 06 Mineralna mašinska ulja koja sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)

12 01 07 Mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)

12 01 08 Mašinske emulzije i rastvori koje sadrže halogene

12 01 09 Mašinske emulzije i rastvori koji ne sadrže halogene

12 01 10 Sintetička mašinska ulja

12 01 19 Odmah biorazgradivo mašinsko ulje

12 03 01 Tečnosti za pranje na bazi vode

12 02 02 Otpadi od odmašćivanja parom

13 01 01 Hidraulična ulja koja sadrže PCB

13 01 04 Hlorovane emulzije

13 01 05 Nehlorovane emulzije

13 01 09 Mineralna hlorovana hidraulična ulja

13 01 10 Mineralna nehlorovana hidraulična ulja

13 01 11 Sintetička hidraulična ulja

13 01 12 Odmah biorazgradiva hidraulična ulja

13 01 13 Ostala hidraulična ulja

13 02 04 Mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 05 Mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 06 Sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 07 Odmah biorazgradiva motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 08 Ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 03 06 Mineralna hlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote drugačija od onih navedenih u 13 03 01

13 03 07 Mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote

13 03 08 Sintetička ulja za izolaciju i prenos toplote

13 03 09 Odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote

13 03 10 Ostala ulja za izolaciju i prenos toplote

13 04 01 Ulja sa dna brodova iz rečne plovidbe

13 04 02 Ulja sa dna brodova iz kanalizacije na pristaništu

13 04 03 Ulja sa dna brodova iz ostale vrste plovidbe

13 05 01 Čvrste materije iz peskolova i separatora ulje/voda

13 05 02 Muljevi iz separatora ulje/voda

13 05 03 Muljevi od hvatača ulja

13 05 06 Ulja iz separatora ulje/voda

13 05 07 Zauljena voda iz separatora ulje/voda

13 05 08 Mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje/voda

13 07 01 Pogonsko gorivo i dizel

13 07 02 Benzin

13 07 03 Ostala goriva (uključujući mešavine)

13 08 01 Muljevi ili emulzije od desalinacije

13 08 02 Ostale emulzije

13 08 99 Otpadi koji nisu drugačije specificirani

15 01 10 Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama

15 01 11 Metalna ambalaža koja sadrži opasan čvrst porozni matriks (npr. azbest), uključujući i prazne boce pod pritiskom

15 02 02 Apsorbenti, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koju su kontaminirani opasnim supstancama

16 01 07 Filteri za ulje

16 01 08 Komponente koje sadrže živu

16 01 13 Kočione tečnosti

16 01 14 Antifriz koji sadrži opasne supstance

16 06 01 Olovne baterije

16 06 02 Baterije od nikl-kadmijuma

16 06 06 Posebno sakupljen elektrolit iz baterija i akumulatora

16 07 08 Otpadi koji sadrže ulje

16 08 02 Istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prelazne metale ili opasna jedinjenja prelaznih metala

16 08 05 Istrošeni katalizatori koji sadrže fosfornu kiselinu

16 08 06 Istrošene tečnosti upotrebljene kao katalizatori

16 08 07 Istrošeni katalizatori kontaminirani opasnim supstancama

17 01 06 Mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance

17 02 04 Staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim supstancama

17 03 01 Bituminozne mešavine koje sadrže katran od uglja

17 03 03 Katran od uglja i katranski proizvodi

17 04 09 Otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama

17 04 10 Kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance

17 08 01 Građevinski materijal na bazi gipsa kontaminirani opasnim supstancama

19 01 11 Šljaka koja sadrži opasne supstance

19 01 15 Prašina iz kotla koja sadrži opasne supstance

19 02 04 Prethodno izmešani otpadi koji se sastoje od najmanje jednog opasnog otpada

19 02 05 Muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance

19 02 07 Ulja i koncentrati od separacije

19 02 08 Tečni sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance

19 02 09 Čvrsti sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance

19 02 11 Ostali otpadi koji sadrže opasne supstance

19 08 10 Smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda drugačije od onih navedenih u 19 08 09

19 08 11 Muljevi koji sadrže opasne supstance iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode

19 08 13 Muljevi koji sadrže opasne supstance iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode

19 11 03 Tečni otpadi na bazi vode

19 11 04 Otpadi od čišćenja goriva bazama

19 11 05 Muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

20 01 21 Fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu

20 01 26 Ulja i masti drugačiji od onih navedenih u 20 01 25

20 01 27 Boja, mastila, lepkovi i smole koji sadrže opasne supstance

20 01 33 Baterije i akumulatori uključeni u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže ove baterije

20 01 35 Odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente